ספריית אשל כפר חב״ד | ספרי יהדות וחסידות לכל הגילאים והקהלים

אגרות קודש - אדמו"ר הריי"צ

מבצע!

אגרות קודש - אדמו"ר הריי"צ

אסופת מכתביו של האדמו"ר הריי"צ, השישי בשושלת חב"ד – רבי יוסף יצחק שניאורסון, הכוללת אלפי מכתבים העוסקים במגוון תחומים: דברי תורה וחסידות, הנהגת החסידות, עסקנות ציבורית, זכרונות וסיפורים.

1,400.00 850.00

במלאי

בספרי 'אגרות קודש – אדמו"ר הריי"ץ' נאספו אלפי מכתביו, העוסקים במגוון תחומים ובהם נושאים תורניים, הנהגת חסידות חב"ד, עסקנות ציבורית, קשרי משפחה, זכרונות מאבותיו אדמו"רי חב"ד ועוד, ומהם ניתן ללמוד רבות על חייו, משנתו ופעלו של רבינו.

קשה למצוא בתולדות גדולי ישראל מי שכתב מספר כה גדול של אגרות, והמוציאים לאור משערים לפי הנתונים שבידיהם, שבמשך ימי חייו כתב רבינו כמאה אלף אגרות!

עד כה יצאו בסדרה זו 17 כרכים, אליהם נלווים מבואות היסטוריים לתקופת כתיבת המכתבים בחיי רבינו, המאירים את תוכנם. בשולי המכתבים באו הערות היסטוריות והסברים. בסוף כל כרך: מפתחות מפורטים לנושאים, אישים ומקומות המוזכרים בו. את הספרים ערך הרב שלום דובער לוין, מנהל ספריית חב"ד בניו יורק.