ספריית אשל כפר חב״ד | ספרי יהדות וחסידות לכל הגילאים והקהלים

אגרת התשובה

מבצע!

אגרת התשובה

ביאורי כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע לחלקו השלישי של ספר התניא, "אגרת התשובה", בשפה בהירה, בשני מדורים: "ביאור הפשט" ו"עיונים".

65.00 55.00

במלאי

'אגרת התשובה' היא חלקו השלישי של ספר התניא, חיבורו הגדול של רבי שניאור זלמן מליאדי, האדמו"ר הזקן. ביאורי הרבי מליובאוויטש זי"ע מלווים באופן עקבי ויסודי את אגרת התשובה.

חלקו השלישי של ספר התניא, אגרת התשובה, מגולל את משנתו של אדמו"ר הזקן אודות מהות עבודת התשובה מצדדיה ההלכתיים והפנימיים כאחד. במהלך הדברים מתבארים באריכות כמה סוגיות יסודיות בחסידות, כדוגמת מעלת נשמות ישראל ושורשן העליון, מהות הפגם המתחולל כתוצאה ממעשה החטא ח"ו, ואופן התיקון הנפעל על־ידי התשובה.

יסוד הדברים הוא במאמר הזוהר הקדוש, המחלק בין שתי דרגות של תשובה: "תשובה תתאה" ו"תשובה עילאה". בחיבור זה מתבאר עניינן של שתי מדרגות התשובה הללו בהרחבה.

במשך כמה שנים נהג הרבי מליובאוויטש זי"ע באופן עקבי לבאר בשיחותיו בפני החסידים עניינים באגרת התשובה. בביאוריו האיר את רובד הפשט ואף הוסיף להעמיק ולהרחיב עוד במהותן של סוגיות אלו, עד שניתן לומר שהלביש את איגרת התשובה ב"פנים חדשות".

ספר זה כולל את ביאורי הרבי זי"ע על האיגרת כולה, מתחילתה ועד סופה, כשהם כתובים בשפה בהירה ומחולקים לשני מדורים: מדור ביאור הפשט, שנועד לסייע בעיקר ביד הלומד המתחיל, ומדור העיונים, שיש בו תועלת רבה גם עבור הלומד המתקדם.