ספריית אשל כפר חב״ד | ספרי יהדות וחסידות לכל הגילאים והקהלים

אוצר לקוטי שיחות א-ב-ג

מבצע!

אוצר לקוטי שיחות א-ב-ג

שיחות תורניות מעמיקות של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע, כשנקודת המוצא היא פרשת השבוע והמועדים, אך הדיון מתרחב לסוגיות בש"ס, מחשבת ישראל ועבודת ה'. לכל פרשה ומועד נבחרו שלוש שיחות לפי הנושאים: פשוטו של מקרא, ביאור לאור החסידות, וסוגיה תלמודית עיונית. • חלק א: בראשית-שמות. חלק ב: ויקרא-במדבר. חלק ג: דברים-מועדים.

180.00 160.00

ליקוטי־שיחות הוא השם הבלתי יומרני שבו בחר הרבי מליובאוויטש לכנות את יצירתו התורנית המרכזית, שיחות אלה הן מבחר מתוך כמות בלתי נתפסת של דברי תורה שנשא הרבי במשך למעלה מארבעים שנות נשיאותו, במהלך "התוועדויות" שנערכו בשבתות ובמועדים לאורך שעות רבות. מדי שבוע נבחרה שיחה מסוימת על־ידי צוות תלמידי־חכמים, ולאחר עריכה נמסרה לידו הקדושה של רבנו זי"ע לשם הגהה מדוקדקת ועריכה סופית על ידו, שכללה הוספות רבות. ברבות הימים כונסו "ליקוטים" שבועיים אלה בשלושים ותשעה כרכים.

שיחות הרבי, המבטאות גאונות כבירה המזוגה בפשטות מופלאה, כוללות חידושים, עיונים וביאורים בעניינים שונים ומגוונים: מהם חידושים על דרך הנגלה, המבארים עניינים סתומים בש"ס, ברמב"ם או בשולחן־ערוך; מהם ביאורי עניינים בפנימיות התורה; מהם ביאורים מחודשים בפירוש רש"י על התורה; מהם עיונים במדרשי הפרשה או בענייני החג – כאשר מכל אלו היה הרבי מפיק משמעויות לענייני דיומא והוראות למעשה בפועל ממש בעבודת ה' ובמשימות מיוחדות שהשעה צריכה להן.

המעיין המתמיד יבחין בשלושה עקרונות השזורים בשיחות הרבי כחוט השני, והם מיוצגים בשלושה ביטויים שהיו רגילים בפיו ביחס למעלת תורתנו הקדושה: תורה אחת, תורת אמת ותורת חיים.

תורה אחת כל מקצועות התורה תואמים זה את זה ומלובשים זה בתוך זה, ומשום כך קשה למצוא שיחה שעיסוקה מוגבל לתחום אחד בלבד.

תורת אמת כל חלקי התורה אמת, כל דברי חז"ל אמת. גם דעה דחויה, גם הוה־אמינא, גם עניינים הקשורים לדרך סידור הסוגיה או המאמר – מאחר והובאו בתורה הרי שהם חלק בלתי נפרד מאמיתתה.

תורת חיים התורה נצחית והוראותיה נצחיות. כל חידוש בכל אחד מרבדי התורה אינו שלם אם אינו כולל גם הוראה לאדם בעבודת ה', כאשר הכוונה היא לכל אדם ממש – מהגדול שבגדולים ועד הקטן שבקטנים, בכל המקומות, בכל הזמנים ובכל הנסיבות.

סדרת 'אוצר ליקוטי שיחות', הכוללת 6 כרכים, מהווה מבוא וכניסה לדרכו העיונית המיוחדת של הרבי. לכל פרשה מפרשיות השבוע ולכל חג ומועד נבחרו שיחות המייצגות שלושה תחומים כלליים: שיחה העוסקת בפשוטו של מקרא, שיחה המבארת עניין מענייני הפרשה או המועד בדרך החסידות ופנימיות התורה, ושיחה המבארת סוגיה עיונית בש"ס וברמב"ם ועוד, בנושאים הקשורים לתוכן הפרשה או להלכות החג.