ספריית אשל כפר חב״ד | ספרי יהדות וחסידות לכל הגילאים והקהלים

בית רבי

בית רבי

ספר התולדות האמין והמוסמך הראשון של שלושת נשיאי חב"ד הראשונים, במהדורה חדשה מאירת עיניים ובתוספת הערות.

48.00

במלאי

בית רבי, הביוגרפיה האמינה והמוסמכת הראשונה של שלושת נשיאי חב"ד הראשונים – אדמו"ר הזקן, אדמו"ר האמצעי ואדמו"ר הצמח צדק – נדפס לראשונה בשנת תרס"ב בברדיטשוב. המחבר, הרב חיים מאיר הילמן, היה יליד ליעפלי (תרט"ו) – עיירה חב"דית שורשית, וספג סיפורים וידיעות רבות מפי אנשיה. הקדיש קרוב לארבע־עשרה שנים לקיבוץ שמועות ועובדות שונות אודות רבותינו ולבירור אמיתותן, וכך עלה בידו לשלב בחיבורו הערצה בלתי מסויגת לדמותם יחד עם בירור ומחקר מדויק של העובדות ההיסטוריות.

הספר מהווה מקור ראשון לפרקים חשובים בחיי רבותינו ובתולדות החסידות כגון פרשת המאסר והגאולה של אדמו"ר הזקן, ומתעד סיפורים רבים ושונים ששמע המחבר מנכדי רבותינו – האדמו"רים מליובאוויטש וקאפוסט.

בית רבי זכה למספר מהדורות, והרבי מליובאוויטש העיר עליו את הערותיו בהזדמנויות שונות. כעת לראשונה יוצא החיבור לאור במהדורה חדשה ומאירת עיניים, מוגהת ומתוקנת, בתוספת הערות היסטוריות, ביאורי מונחים והפניות למקורות מקבילים, בעריכתו של הרב לוי יצחק הולצמן.