ספריית אשל כפר חב״ד | ספרי יהדות וחסידות לכל הגילאים והקהלים

היא שיחתי - חלק ב

היא שיחתי - חלק ב

לקט משיחות הרבי מליובאוויטש לפרשיות השבוע, מבוארות וכתובות בשפה קולחת, מזווית נשית. מאת מעיין הנדלר.

45.00

במלאי

בכל נושא בתורה ובכל פסוק, ולעתים אף בשם הפרשה עצמו – ראה הרבי הדרכה לחיים של דבקות בה'. שיחותיו נוגעות בפנימיות התורה, עוסקות בדרכי ההנהגה האלוקית ומביאות איתן את העומק של תורת החסידות, ומוצאות בכל אלו הדרכות בהירות ויישומיות לעבודת הבורא בחיי היומיום.
הספר מציע טעימה משיחות אלו של הרבי, כאשר בתוך רצף הדברים, בכדי להקל על הלימוד, מופיע ביאור המתמצת את הנאמר בפסקאות שלפניו ומסביר מושגים המוזכרים בהן. אפשר לראות בו מעין לימוד בחברותא: מידי פעם יש עצירה בשטף הלימוד וחזרה על עיקרי הדברים שנלמדו, בשפה פשוטה ועכשווית.