ספריית אשל כפר חב״ד | ספרי יהדות וחסידות לכל הגילאים והקהלים

ילקוט תורת הנפש

ילקוט תורת הנפש

מבחר מאמרי חסידות של הרבי הריי"צ מליובאוויטש, מבוארים בשפה שווה לכל נפש על ידי איש החינוך הרב אלכסנדר בן נון

55.00

דפים: 696

במלאי

מטרת החיבור, שגם אדם שאינו בקי בשפה החסידית יוכל להבין את תוכן המאמרים. החיבור דן בסוגיות המובאים במאמרים תוך כדי הגדרת מושגים, הסברים נרחבים, ניתוח הדברים ומסקנתם.