ספריית אשל כפר חב״ד | ספרי יהדות וחסידות לכל הגילאים והקהלים

ללא מורא

ללא מורא

דמותו הפלאית של רבי לוי יצחק שניאורסון ועמידתו בגבורה מול אימי השלטון הקומוניסטי, במסגרת עלילתית ומרתקת.

80.00

במלאי

דמותו של הגאון החסיד, המקובל, רבי לוי יצחק שניאורסון, אביו של הרבי מליובאוויטש, הנה פלאית ומיוחדת במינה. תורתו הקיפה את כל תחומי היהדות והחסידות ונודע במסירות נפשו ובמלחמתו הבלתי מתפשרת על לימוד התורה וקיום המצוות ברוסיה הקומוניסטית.

רבי לוי יצחק היה מושא להערצה עבור רבים מהחסידים למשך שנים רבות. אבל רק אלו שזכו לבקר בניקולייב, יקטרינוסלב, צ'יאלי ואלמא-אטא, בשנים בהן היה במקומות אלו, ידעו מעט יותר על דמותו הדגולה.

בספר זה נלקטו סיפורים על רבי לוי-יצחק ממקורות מהימנים, ועובדו תכנית ולשונית לילדים. הסיפורים שולבו במסגרת עלילתית קלה, למען ירוץ בהם הילד-הקורא. במסגרת זו, דנים הילדים בסיפורים, מחדדים את המסרים הטמונים בהם, ואף מפנימים אותם.