ספריית אשל כפר חב״ד | ספרי יהדות וחסידות לכל הגילאים והקהלים

לקוטי דיבורים

לקוטי דיבורים

אוצר שיחות ונאומים העוסקים בדרכי החסידות, הווייתה ודברי ימיה, כוללים דברי התעוררות ותביעה לבבית לעבודת ה' בלב ונפש. מצטיירת בהם תמונה חיה ועשירה של צדיקים וחסידים בדורות עברו.

120.00

מק"ט 9001601011622 קטגוריה , , ,

במלאי

מבחר משיחותיו של אדמו"ר הריי"צ, הוגהו על־ידו ויצאו לאור בחייו, תחילה בחוברות תקופתיות, ולבסוף בסדרת ספרי 'ליקוטי דיבורים'. תוכן הדברים מלא דברי התעוררות ותביעה לבבית המזרזים את הקורא לעבודת ה' בפועל, בלב ונפש, ורצוף סיפורים רבים המציירים תמונה חיה ועשירה של הסביבה שבה נולד וגדל הרבי הריי"צ, המשתף את השומעים בחוויות ילדותו וחינוכו.

 

בשיחות אחדות מוזכרות פניות אישיות של הרבי אל אחדים משומעיו, כמו גם שאלות שהפנו הם אליו, והדבר יוצר חוויית קריאה מיוחדת: כביכול מסב הקורא עצמו לשולחן ההתוועדות ורואה את בעל השמועה לנגד עיניו. בין השיטין ניתן ליהנות מביאורים עמוקים בעניינים שונים בתורת החסידות, מנהגיה ודרכיה.

 

זכינו בדורנו ותורת החסידות הולכת ונפתחת בהרחבה יתרה לפני כל המבקש לבוא בשעריה, ואף סיפורי החסידים לדורותיהם כתובים ומוגשים בבהירות לפני הקורא הסקרן בכרכים רבים. אך מכל מקום, ההצצה לעולם חסידי תוסס המשלב תורה וחיים גם יחד עודנה נדירה. סדרת 'ליקוטי דיבורים' מספקת הצצה כזו לאורך מאות עמודיה, וכל המעיין בה נחשף לסגנונו העשיר, הישיר והמלבב של הרבי הריי"צ, דברים היוצאים מן הלב ונכנסים אל הלב.

 

הסדרה מחולקת לחמישה חלקים, כאשר בסוף החלק האחרון מופיעה 'רשימת המאסר'. ברשימה מסעירה זו מגולל הרבי הריי"צ את קורותיו בימי מאסרו בשנת תרפ"ז, והדברים מהווים מסכת יחידה במינה המתארת את תלאותיו של איש אמונה ומסירות נפש, שעמד יחידי כנגד אגרוף הברזל האדיר של שלטון הרשע הקומוניסטי.

 

רוב השיחות כתובות במקורן בשפת האידיש, מאוחר יותר תורגמו לעברית עלידי הרה"ח ר' אברהם חנוך גליצנשטיין ז"ל, ויצאו לאור בשלושה כרכים. בסוף כל כרך מובאים מפתחות שונים, לתועלת העיון וההתמצאות.