ספריית אשל כפר חב״ד | ספרי יהדות וחסידות לכל הגילאים והקהלים

לקוטי תורה

לקוטי תורה

דרושי חסידות על חומשי ויקרא-דברים ושיר השירים, שנבחרו על ידי נכדו אדמו"ר הצמח צדק, בתוספת הגהותיו. בתוספת מראי מקומות ומפתחות מפורטים.

90.00

במלאי