ספריית אשל כפר חב״ד | ספרי יהדות וחסידות לכל הגילאים והקהלים

מהותם של ישראל

מהותם של ישראל

מהותם ומעלתם של בני ישראל, בעולם הזה ובשורשם הרוחני, במשנת חב"ד. כולל מראי מקומות לתוספת עיון והרחבה.

38.00

במלאי

ייחודו של עם ישראל אינו מתבטא רק בכך שיש בהם מעלות מסוימות שלכן בחר בהם הקב"ה ל'עם סגולה'. בני ישראל נחשבים לסוג שונה בבריאה מאומות העולם, עד שהגמרא במסכת יבמות דורשת "אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם".

בביאור ייחודו של עם ישראל נאמרו הסברים שונים במחשבת היהדות, ובתורת החסידות נידון הנושא ומבואר בהרחבה לפי דרכה של פנימיות התורה.

'מהותם של ישראל', כולל לקט מאמרי הגות מאת הרב יואל כהן, הדנים בקדושת ישראל הנעשית כירושה מהאבות הקדושים, מהותה של הנפש האלוקית הניתנת בכל יהודי, אופי בחירת הקב"ה בעם ישראל בשעת מתן תורה, יחסו של הבורא לעם ישראל כבנים וכעבדים, ועוד. בסוף כל מאמר צויינו מראי מקומות כלליים למקורותיו במשנת חב"ד, בכדי לאפשר לקורא תוספת עיון והעמקה.