ספריית אשל כפר חב״ד | ספרי יהדות וחסידות לכל הגילאים והקהלים

מחשבות חרוץ

מחשבות חרוץ

מערכות במשנת החסידות על סדר מעגל מועדי השנה.

48.00

במלאי

'מחשבות חרוץ' מציג מערכות עיוניות ארוכות על זמני ומועדי השנה: פסח, ספירת העומר, שבועות, ראש השנה, חודש תשרי, ארבע פרשיות, אדר ופורים. בדרשותיו מדקדק המחבר בכל פרטי החגים והמועדים ומציג את משמעותם הרוחנית והפנימית. מרבה הוא לדייק במניינם של דברים, כגון בארבע מצוות פורים, ארבע פרשיות, ארבע ראשי שנים וארבע מצוות של אכילה בפסח.

כדרכו של רבי צדוק, מגוון הנושאים העולים ונידונים נרחב ביותר, כך במערכה אחת פותח הוא בתוקפו של אחשוורוש שנזכר בתחילת ובסוף המגילה, ממשיך בביאור המסופר על רבי יהודה הנשיא שנטע נטיעה בפורים, רחץ בי"ז בתמוז וביקש לעקור תשעה באב, ומאריך בהסבר מעמדם של אחשוורוש ונבוכדנצר נגד דוד ושלמה.

במהדורה החדשה והמפוארת, פרי עמלו של הגה"ח ר' משה לינק, סודר פנים הספר בפיסוק וחלוקה לקטעים, צוינו אלפי מראי מקומות, ובשוליים הובא בהרחבה תוכן המקורות עצמם, בכדי לסייע ללומד להבין את הרעיון בשלמותו.