ספריית אשל כפר חב״ד | ספרי יהדות וחסידות לכל הגילאים והקהלים

משלים בחסידות - א

מבצע!

משלים בחסידות - א

הוראת בעבודת ה' המופיעים בחסידות באמצעות משלים, המקרבים ללב הילד את הרעיון ולקחו

55.00 48.00

במלאי

בספר זה, הראשון בסדרה, לוקטו כשלושים משלים מכל רבותינו נשיאינו, מבוארים ומעובדים לשפתם של בני הנוער עם איורים נפלאים להמחשה, במטרה לקרב אל מוחם ולבם של הקוראים את הרעיונות החסידיים העמוקים הטמונים במשלים אלו.

המשלים בחסידות חב"ד מועטים הם ביותר, ואינם בתיאור וסיפור כדרך המגידים, אלא בדומה למשלים שבמדרש "משל למלך בשר ודם" וכדומה. אך היתרון שבהם, שהמשל עצמו משתלשל מן הנמשל, מהעניינים האלוקיים שלמעלה. (ע"פ אגרות קודש הרבי מליובאוויטש)