ספריית אשל כפר חב״ד | ספרי יהדות וחסידות לכל הגילאים והקהלים

סט דרך מצוותיך

סט דרך מצוותיך

ביאור חדש ונפלא על דרושי החסידות בספר 'דרך מצוותיך', חיבורו של כ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל שניאורסון בעל ה'צמח צדק', המהווה מבוא יסודי למשנתה של חסידות חב"ד.

200.00