ספריית אשל כפר חב״ד | ספרי יהדות וחסידות לכל הגילאים והקהלים

ספר השיחות - אדמו''ר הריי"צ

ספר השיחות - אדמו''ר הריי"צ

שיחותיו של כ"ק אדמו"ר הריי"ץ עוסקות ברובן בתיאור המסורת וההווי החסידי, עולמם הפנימי של אדמו"רי חב"ד וחסידיהם, בסגנונו הלבבי-מוחשי.

120.00

מק"ט 9001601011654 קטגוריה , ,

במלאי

תוכן שיחותיו של רבינו מלא דברי התעוררות ותביעה לבבית המזרזים את הקורא לעבודת ה' בפועל, בלב ונפש, ורצוף סיפורים רבים המציירים תמונה חיה ועשירה של הסביבה שבה נולד וגדל רבינו, המשתף את השומעים בחוויות ילדותו וחינוכו. המעיין בשיחות נחשף לסגנונו העשיר, הישיר והמלבב של רבינו, דברים היוצאים מן הלב ונכנסים אל הלב.

 

בשיחות אחדות מוזכרות פניות אישיות של הרבי אל אחדים משומעיו, כמו גם שאלות שהפנו הם אליו, והדבר יוצר חוויית קריאה מיוחדת: כביכול מסב הקורא עצמו לשולחן ההתוועדות ורואה את בעל השמועה לנגד עיניו. בין השיטין ניתן ליהנות מביאורים עמוקים בעניינים שונים בתורת החסידות, מנהגיה ודרכיה.

שלושת הכרכים של 'ספר השיחות', שתורגמו לעברית בתוספת מפתחות מפורטים, כוללים את דבריו של רבינו במחצית הראשונה לעשור האחרון של חייו בארצות הברית. אחד המאפיינים העוברים כחוט השני בשיחות הללו, הוא התביעה העיקשת והבלתי מתפשרת – "אמריקה איננה שונה!". את מסירות הנפש אל מול אגרוף הברזל הסובייטי, יש לתרגם במדינת הרווחה לפעילות נמרצת למען הפצת היהדות וחינוך הדור החדש, מבלי להתרשם מהתרבות המודרנית המתירנית.

מיד בבואו לארצות הברית, בחודש אדר ב' ת"ש, ייסד רבינו מחדש את ישיבת תומכי תמימים. בשיחתו ביום ט"ו אדר שני, ימים ספורים לאחר מכן, אמר הרבי:

אינני משלה את עצמי כלל בעבודה הקשה של ייסוד ישיבה של "תומכי תמימים ליובאוויטש" באמריקה. בפולין ואפילו בליטא, היה בן תורה ותלמיד ישיבה ניכר גם במראהו החיצוני, ולא התבייש ולא הסתיר את פרצופו היהודי. אבל בארצות הברית וקנדה, מקום בו בן התורה ותלמיד הישיבה עושה ככל אשר באפשרותו שמראהו החיצוני יהיה דומה לכולם. ציצית, פאות וזקן מהווים ניסיון. דבר זה מקשה מאד על ייסוד ישיבת "תומכי תמימים", אך בטוחני כי האמת תנצח.

אבותיי הקדושים לא נסעו לאמריקה, ואילו בגורלי עלה לנסוע לאמריקה לייסד בה ישיבת "תומכי תמימים ליובאוויטש". באו אתי אבותיי הקדושים והנשיא הקדוש אבי, והם ינהלו את עבודת הקודש, יזכו את התלמידים, ראשי המתיבתא, המשפיעים וההנהלה, בהצלחה מופלגה ברוחניות ובגשמיות.

בנים! עליכם להיות מאושרים בזכות הגדולה שנפלה בחלקכם להיות תלמידי הישיבה הקדושה "תומכי תמימים ליובאוויטש". השם יתברך יצליחכם ואת חבריכם בעתיד, שבכולכם תתקיים משאלתו של נשיאנו הקדוש, כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך ה'.