ספריית אשל כפר חב״ד | ספרי יהדות וחסידות לכל הגילאים והקהלים

צוואת הריב"ש

צוואת הריב"ש

הדרכות והוראות שנשמעו מפי קודשו של הבעש"ט. מהדורה מאירת עיניים, עם תוספות, הערות וציונים – בהוצאת קה"ת.

40.00

במלאי