ספריית אשל כפר חב״ד | ספרי יהדות וחסידות לכל הגילאים והקהלים

רשימות דברים

רשימות דברים

כרך אחד שלם הכולל סיפורי חסידים מדורות קודמים וזכרונות מליובאוויטש, שנכתבו בידי זקן החסידים ר' יהודה חיטריק, עם הערות והשוואות.

65.00

במלאי