ספריית אשל כפר חב״ד | ספרי יהדות וחסידות לכל הגילאים והקהלים

רשימות

רשימות

דרושים וחידושים בהלכה ובאגדה, בקבלה ובחסידות, המצויים במאות עמודי רשימות שכתב לעצמו כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע, שנמצאו במגירת שולחנו לאחר הסתלקותו.

170.00

במלאי

בשנת תשנ"ד, לאחר השבר הגדול עם הסתלקותו של הרבי זי"ע, נמצא אוצר גדול בחדרו הקדוש: שלוש מחברות ובהן מאות עמודי חידושי תורה שכתב לעצמו בהלכות ואגדות הש"ס, במדרשים, בקבלה ובחסידות. מבנה הרשימות הללו ייחודי, הן מתאפיינות במידה רבה בלימוד בדרך הרמז והדרוש, גדושות במראי מקומות מסוגיות הש"ס, וכתובות בלשון קצרה וסתומה ביותר.

צוות תלמידי חכמים מופלגים נתמנה בכדי לנסות ולפענח את רשימות הקודש לאשורן, כך יצאה לבסוף סדרת ספרי ה'רשימות' המביאה את חידושי רבינו עם ביאור ופיענוח אפשרי.

את הרשימות הללו כתב רבינו בעיקר בימי צעירותו, והן כוללות בין היתר: פירושים על פסוקי התורה, סוגיות ומאמרי רז"ל; דרשות ורמזים בענייני החגים ומעגל החיים היהודי; טיוטות ממכתבים לגדולי ישראל, בהם הגאון הרוגצ'ובי, רבי יחיאל יעקב וינברג בעל ה'שרידי אש' ועוד.