ספריית אשל כפר חב״ד | ספרי יהדות וחסידות לכל הגילאים והקהלים

שמעתי ממורי

שמעתי ממורי

בספר זה לוקטו מאות שמועות מהבעל שם טוב הפזורות בכתביהם של רבי יעקב יוסף מפולנאה, רבי אפרים מסדיליקוב, רבי דב בער ממעזריטש, רבי יהודה אריה לייב מפולנאה, רבי משה שהם מדולינא, רבי מאיר מרגליות מאוסטרהא, רבי מנחם נחום מצ'רנוביל ועוד.  

48.00