ספריית אשל כפר חב״ד | ספרי יהדות וחסידות לכל הגילאים והקהלים

שערי תשובה

שערי תשובה

מאמרי חסידות בנושאי יסוד במחשבת ישראל ועבודת ה': תשובה, בחירה, תפילה וחינוך. מהדורה מתוקנת ובהירה, עם מראי מקומות ומפתחות שנדפסו בסוף הספר.

60.00

במלאי