ספריית אשל כפר חב״ד | ספרי יהדות וחסידות לכל הגילאים והקהלים

שער היחוד והאמונה

שער היחוד והאמונה

ביאור בהיר ומקיף על יסוד ביאורי כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע. בסוף כל פרק נוספו עיונים והרחבות.

45.00

סוג כריכה: קשה

במלאי

אחת הסוגיות הבולטות בתורת חב"ד היא האמונה באחדות השם. אמונה זו היה היסוד לעבודת האדם באהבה ויראה פנימית לפי דרך החסידות, כלשון אדמו"ר הזקן בהקדמתו לשער היחוד והאמונה: "ראשית הדברים המעוררים את האהבה והיראה ויסודן, היא האמונה הטהורה ונאמנה ביחודו ואחדותו יתברך ויתעלה".

התובנה העיקרית בשער היחוד והאמונה היא, שאחדות השם אין משמעותה רק שאין עוד אלוקה ח"ו בעל תוקף ושליטה מלבד הקב"ה, אלא אין שום מציאות אמיתית מלבדו יתברך. בכדי לבאר רעיון זה היטב, עוסק רבינו הזקן באופי התלבשות האור האלוקי בנבראים, ובמשמעות ה'צמצום' ומידת הדין אל מול אורו ומידת חסדו של הקב"ה. כבשאר חלקי התניא, מהלך הדברים בנוי שלב אחר שלב, כאשר בסופו של דבר מבוארים בו הנושאים העמוקים והמופשטים ביותר במשנת חב"ד.

לשונו של רבינו הזקן מדודה ומדויקת ביותר, ותוכנו של חלק זה אינו קל ללימוד עצמי. במשך שנים ארוכות מסר הרב יואל כהן שיעורים מעמיקים בשער היחוד והאמונה, המבוססים על ביאורי אדמו"רי חב"ד לדורותיהם. בשיעורים אלו מבואר הקשר בין הנושאים השונים הנידונים בחיבור לבין תוכנו ומטרתו הכללית, ומתפרשים ענייני הייחוד והאמונה מתוך דיוק לשונו של המחבר. שיעורים אלו נערכו ויצאו לאור על-ידי ספריית מעיינותיך. הספר כולל שני מדורים: א. ביאור הפשט, המתמקד בפיענוח לשונו של אדמו"ר הזקן ובהבנת פשטות המהלך; ב. עיונים הבאים בסוף כל פרק ודנים בהרחבה בתוכנו, תוך שהם מעמיקים מעבר לרובד הפשט ומעשירים את הלימוד.