ספריית אשל כפר חב״ד | ספרי יהדות וחסידות לכל הגילאים והקהלים

תולדות רבותינו נשיאינו

תולדות רבותינו נשיאינו

קורות חייהם ופועלם של אבות החסידות ואדמו"רי חב"ד לדורותיהם

48.00

במלאי

סיפורי חסידים אודות נשיאי חסידות חב"ד, מפרנסים כרכים רבים וכוללים מגוון עצום. מתוכם מתייחדים אותם סיפורים ומסורות שהועברו על־ידי האדמו"רים עצמם, ומשום כך מהווים מקור מדויק ואמין לחלוטין – דבר שלא ניתן לומר על כל סיפור אחר, עם כל ההערכה לרצונם של מעביריו הרבים להיות נאמנים לאמת ולדיוקה.

לפני עשרות שנים, בהוראתו של הרבי מליובאוויטש, החל הרב אברהם חנוך גליצנשטיין לערוך את סדרת ספרי ה'תולדות' של אדמו"רי חב"ד, שהתבססה כולה אך ורק על סיפורים שנרשמו או סופרו על־ידי אדמו"רי חב"ד. הסדרה משתרעת על פני חמישה־עשר כרכים, וכוללת פירוט רב באשר לתולדות חייהם של כל אחד מן הנשיאים, מ'בעל התניא' ועד הרבי הריי"צ. וכן כרכים על תולדותיהם של אבות החסידות, הבעל שם טוב והמגיד ממעזריטש.

הספר 'תולדות רבותינו נשיאינו' מבקש לאפשר גישה נוחה ותמציתית יותר לקהל הקוראים הרחב, ומציע גרסה מקוצרת של סדרה זו בכרך אחד בלבד. לאורך הכרך ניתן ללמוד אודות פרקי חיים שאינם ידועים לכול, כדוגמת תקופת ה'נסתרוּת' של הבעש"ט, הדרך שבה נתקרב המגיד אליו, ימי בחרותו של אדמו"ר הזקן ומגעיו עם ה'מתנגדים', פרטי פרשת המאסר והגאולה בשנים תקנ"ט ותקס"א, אופי נשיאותו של אדמו"ר האמצעי והסתלקותו הפלאית, חינוכו של ה'צמח־צדק' בבית אדמו"ר הזקן ועבודתו למען הכלל, מסעותיו של הרבי מהר"ש ועבודתו בשעת ה'יחידות', סדר יומו של הרבי הרש"ב, מלחמתו בבולשביקים ותולדות הקמת ישיבת 'תומכי תמימים' על ידו, חינוכו של הרבי הריי"צ כילד בבית אביו, תולדות מלחמתו בקומוניסטים, ביקורו בארץ ישראל ועוד.