ספריית אשל כפר חב״ד | ספרי יהדות וחסידות לכל הגילאים והקהלים

תורה אור ולקוטי תורה המבואר

מבצע!

תורה אור ולקוטי תורה המבואר

דרושי חסידות על כל חמישה חומשי תורה, מאמר לכל פרשה, עם ביאור ופיענוח

240.00 200.00

במלאי

הספרים ‘תורה אור’ ו’לקוטי תורה’, של אדמו”ר הזקן, הם מספרי היסוד של חסידות חב”ד. יש בהם מבחר ממאמריו של רבנו הזקן, שסודרו לפי פרשיות התורה והמועדים, על־ידי נכדו, אדמו”ר ה’צמח צדק’.
הספרים האלה מעניקים מבט פנימי ומעמיק על סיפורי התורה, ציווייה והוראותיה. רבנו הזקן חושף את המשמעויות הפנימיות והרוחניות של ענייני התורה, והופך כל פסוק ואירוע בתורה לקריאה להתעלות רוחנית, ולדבקות באורו האין סופי של הקב”ה.
עם זה, סגנונם המיוחד של המאמרים דורש עיון רב כדי להבינם על בוריים. אדמו”ר הזקן גם סמך על דברים שנאמרו בעבר, והלומד את המאמר לא תמיד כבר מכיר את הסוגיות הנדונות. זו מטרת חלק גדול מ’הגהות’ הצמח צדק שבלקוטי תורה, שהן ציונים למקומות אחרים שבהם אדמו”ר הזקן דיבר בעניין המדובר.
בסדרת הספרים החדשה השקיעו העורכים אלפי שעות של לימוד, בירור וליבון במסתריו של כל מאמר, והסתייעות במאמרים מאוחרים יותר של רבותינו נשיאינו, המבארים את דברי רבנו הזקן.
לפני הקורא מוגשת התוצאה המפוארת: חמישה כרכים, שבהם מאמר ערוך לכל אחת ואחת מפרשיות התורה. כל פסקה במאמר מבוארת על משמעותה והשתלבותה במבנה הכללי. תוכן המאמר נבנה לעיני הקורא נדבך אחר נדבך, וביאורי רבותינו נשיאינו מוסיפים בהירות ועומק לדברים.
לצד כל אלה ניתנים לכל מאמר פתיחה וסיכום כללי, וכמו כן מראי מקומות וציונים המופיעים בשולי הגיליון.