ספריית אשל כפר חב״ד | ספרי יהדות וחסידות לכל הגילאים והקהלים

תורה אור ולקו"ת המבואר חנוכה ופורים

מבצע!

תורה אור ולקו"ת המבואר חנוכה ופורים

דרושי חסידות מלקוטי תורה ותורה אור לחנוכה ופורים עם ביאור ופיענוח

55.00 48.00

במלאי

הספרים ‘תורה אור’ ו’לקוטי תורה’, של אדמו”ר הזקן, הם מספרי היסוד של חסידות חב”ד. יש בהם מבחר ממאמריו של רבנו הזקן, שסודרו לפי פרשיות התורה והמועדים, על־ידי נכדו, אדמו”ר ה’צמח צדק’.
הספרים האלה מעניקים מבט פנימי ומעמיק על סיפורי התורה, ציווייה והוראותיה. רבנו הזקן חושף את המשמעויות הפנימיות והרוחניות של ענייני התורה, והופך כל פסוק ואירוע בתורה לקריאה להתעלות רוחנית, ולדבקות באורו האין סופי של הקב”ה.
עם זה, סגנונם המיוחד של המאמרים דורש עיון רב כדי להבינם על בוריים. אדמו”ר הזקן גם סמך על דברים שנאמרו בעבר, והלומד את המאמר לא תמיד כבר מכיר את הסוגיות הנדונות. זו מטרת חלק גדול מ’הגהות’ הצמח צדק שבלקוטי תורה, שהן ציונים למקומות אחרים שבהם אדמו”ר הזקן דיבר בעניין המדובר.

בספר שלפנינו השקיעו העורכים שעות על גבי שעות של לימוד, בירור וליבון במסתריו של כל מאמר, והסתייעות במאמרים מאוחרים יותר של רבותינו נשיאינו, המבארים את דברי רבנו הזקן שבסופם יצא לאור כרך שלם המקיף את דרושי תורתו של רבנו בתורה אור ולקוטי תורה בענייני ימי החנוכה וחג הפורים.