ספריית אשל כפר חב״ד | ספרי יהדות וחסידות לכל הגילאים והקהלים

תורת מנחם - יין מלכות

תורת מנחם - יין מלכות

עיונים וחידושים מתורת כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע על כל ספר 'משנה תורה' לרמב"ם, מסודרים לפי ההלכות

199.00

במלאי

אחד התחומים הבולטים במשנתו והגותו התורנית הנרחבת של הרבי מליובאוויטש, היה ביאור הלכות הרמב"ם בספרו 'משנה תורה'. מגמה זו התחזקה, עת יסד הרבי את מסלול לימוד הרמב"ם היומי בשנת תשד"מ. החל מאז, שילב בשיחותיו מידי שבת ביאורים בדברי הרמב"ם שנלמדו בשיעור היומי באותו זמן.

כלל יסוד טבע הרבי בשיטת העיון שלו ברמב"ם: לאור דברי הרמב"ם שספרו כולל 'הלכות הלכות', הרי שיש להתייחס לכל פרט בדבריו מזווית הלכתית וכאל פסק הלכה. שיטה זו הנחתה את הרבי בביאוריו, ולאורה סלל חידושים נפלאים בהבנת הלכות הרמב"ם.

אוצר חידושיו וביאוריו של הרבי על הרמב"ם נלקטו מספריו ומכתביו, ויוצאים לאור כעת במהדורה מפוארת ומסודרת, בת שלושה כרכים.