ספריית אשל כפר חב״ד | ספרי יהדות וחסידות לכל הגילאים והקהלים

תקנת השבין

תקנת השבין

סדר תיקוני תשובה, חיבורו של הרה"ק רבי צדוק הכהן מלובלין זי"ע.

50.00

במלאי

תורת רבי צדוק על מעלות ודרכי התשובה: שבעה סוגים ודרכים בתשובה, מיוסדים על שבע מעלות שמנו חז"ל בתשובה, ומהן נבנים שבעה היכלות ומדרגות של תשובה מקבילות לשבע המידות העליונות.
הספר כולל תיקוני תשובה בכללות ופרטות בתיקון הברית ומידת היסוד על פי תורת הנגלה והנסתר. מבוארות בו היטב ובהרחבה מעלת בעלי תשובה וסגולת עם ישראל.

בארבע עשר סימני הספר עוסק המחבר בסוגיות כלליות הכרוכות בעולמה של תשובה, ובפרט בנושאים המנויים לעיל.

מהדורה זו חדשה ומתוקנת, נוחה ונעימה ללימוד ולעיון, ונוספו בה מקורות וציונים לתועלת המעיין.