ספריית אשל כפר חב״ד | ספרי יהדות וחסידות לכל הגילאים והקהלים

כתר שם טוב המבואר - א

כתר שם טוב המבואר - א

ביאור מלא ומקיף המשולב בתוך הלשון המקורית ומאיר את כוונת הדברים.
בשולי הגיליון באו מראי-מקומות וציונים רבים לדברי חז"ל ולספרי החסידות, יחד עם הרחבת הביאור בעת הצורך. מדור מיוחד נוסף 'מקורות ושינויי נוסחאות', בו מופיעה השוואה לספרי תלמידי הבעש"ט מהם נלקחו סימני הספר.

50.00

דפים: 663

במלאי

מייסד דרך החסידות, הבעל שם טוב זי"ע, נהג לומר 'תורות' בפני תלמידיו, בני החבורה הקדושה. בלשון קצרה ועמוקה גילה בפניהם את יסודות החסידות, באמרותיו הטהורות באה לידי ביטוי דרכו המיוחדת בעבודת הבורא: לימוד התורה וקיום המצוות בהידור מתוך אהבת ויראת השם, אהבת ישראל שלמה, האמונה בה' אחד ובהשגחתו על ברואיו, עבודת התפילה והדביקות בבורא, התמודדות עם ענייני העולם הזה, וקניית מידות טובות והנהגות ישרות.

כידוע, לא כתב הבעש"ט את תורתו, אלא תלמידיו לקטו וכתבו אותם לדורות בספרים. אחד מספרי החסידות הראשונים שיצאו לאור עולם, היה 'כתר שם טוב' המלקט את אמרותיו של הבעש"ט, שנדפס בזולקווה בשנת תקנ"ד על-ידי הרה"צ רבי אהרן הכהן זצ"ל. ספר זה זכה לתפוצה גדולה ולחביבות רבה בקרב מבקשי ה'.

עם ירידת הדורות ומיעוט הלבבות, עשוי הלומד להיתקל בקושי בהבנת הלשון הקצרה והמושגים מתורת הסוד והחסידות. הדבר עשוי לעכב ולהקשות על פעולתן של תורות אלו על הנפש, לעורר את הלבבות לדביקות בהשם יתברך.

הפירוש הנוכחי לכתר שם טוב, נעשה באחריות רבה על ידי צוות תלמידי חכמים מופלגים בתורה וביראה, במסגרת סדרת 'המעיינות' הכוללת ספרי חסידות מבוארים, בהוצאת ספריית 'מעיינותיך'.  לראשונה ניתן ללמוד את דברי הבעש"ט עם פירוש מלא ומקיף, המשולב בתוך הלשון המקורית ומאיר את כוונת הדברים.

בשולי הגיליון באו מראי-מקומות וציונים רבים לדברי חז"ל ולספרי החסידות, יחד עם הרחבת הביאור בעת הצורך, מעבר לביאור היסודי והבסיסי שבגוף דברי הבעש"ט. מדור מיוחד הקובע ברכה לעצמו הוא 'מקורות ושינויי נוסחאות', בו מופיעה השוואה לספרי תלמידי הבעש"ט מהם נלקחו סימני הספר, ובראשם 'תולדות יעקב יוסף' – מתוך מהדורת הספר השלמה בהוצאת קה"ת.