ספריית אשל כפר חב״ד | ספרי יהדות וחסידות לכל הגילאים והקהלים

שער התפילה

שער התפילה

עבודת הבורא בתפילה לפי דרך החסידות. חיבורו של הרה"ק רבי חיים מטשרנוביץ זי"ע, מחבר ספר 'באר מים חיים'.

45.00

מק"ט 128400030431 קטגוריה

במלאי

אחד מעמודי התווך של תורת החסידות ודרכיה הוא העיסוק בעבודה שבלב, זו תפילה. גדולי החסידות נשאו ונתנו בבירור הדרך הראויה להגיע לקרבת אלוקים בשעת התפילה, עסקו בביאור ההכנות הראויות לה, ובמהות התפילה ובקשותיו של האדם.

ספר 'שער התפילה' מתייחד בכך שכולו מוקדש לנושא עבודת התפילה הראויה לפי דרך החסידות. רבי צבי גרשון מבוטושאן, תלמידו המובהק של המחבר, כותב בהקדמתו לספר זה (במהדורת סדילקוב תקפ"ז):

"ערך וסידר סדר העבודה לישראל ללמד בני יהודה קשת ללחום מלחמתם בעבודה שבלב זו תפילה וכו', וחיבר זה החיבור הנפלא שער התפילה על עשר לשונות של תפילה המבואר במאמר רבי יוחנן (מדרש רבה ואתחנן) – שוועה, צעקה, נאקה, רינה, פגיעה, ביצור, קריאה, ניפול, פילול, תחנונים ועשה בהם כַּוָנים שהם נגד עשרה מידות הקדושים".

כעת יצא הספר במהדורת חדשה ומפוארת, באותיות מאירות עיניים, אשר הוגהה על־פי הדפוס הראשון בתוספת מקורות וציונים ופיענוח קיצורים וראשי־תיבות.